Projectes

PROJECTE ADAPTA: Anàlisi de llocs de treball per a persones amb discapacitat i definició de perfils professionals adaptats.