Nou Verd

nou-verd-300x300

Què és?

La Cooperativa Nou Verd és un Centre Especial de Treball que es dedica a oferir serveis a la comunitat que suposin oportunitats de treball per a persones amb discapacitat, amb especial atenció al col·lectiu de persones amb diagnòstic de salut mental. La cooperativa també disposa d’un servei de formació especialitzat, el Servei Prelaboral, i conjuntament amb la Cooperativa Nou Set i dins el Grup Entrem-hi, treballa per a oferir un futur millor a totes aquelles persones que es trobin es una situació d’especial vulnerabilitat.

És una cooperativa d’iniciativa social que va iniciar la seva activitat el desembre del 1994 i que fou inscrita en el Registre de Centres Especials de Treball l’any 1996. Neix amb la finalitat de crear un espai de preparació, experiència i transició laboral per a persones amb discapacitat (preferentment amb Trastorn Mental Sever).

Nou Verd forma part activa d’Entrem-hi, l’associació per a la promoció d’empreses socials de la comarca de l’Alt Penedès. Des d’Entrem-hi és dóna suport a la cooperativa principalment en els serveis de gestió interna, promoció institucional i acompanyament sociolaboral.La filosofia que segueixen en el centre és la de promoure la màxima participació dels treballadors en la marxa de l’empresa, intentant potenciar el màxim nivell d’autonomia en cada un d’ells. Això és possible, entre altres mesures, per la participació directa en l’Assemblea de la cooperativa de la que en formen part treballadors amb i sense discapacitat. Un model de màxima democràcia participativa, en el qual els treballadors i treballadores de Nou Verd prenen part en l’estratègia de l’organització i en les decisions clau pel seu màxim desenvolupament. Aquesta implicació dels treballadors permet garantir una eficàcia i qualitat adequades a les demandes dels clients.

Objectius

· Promoure i facilitar la inserció laboral de persones amb discapacitat (prioritàriament treballadors amb malaltia mental).
· Professionalitzar a les persones en vista a mantenir el seu lloc de treball en el present i esdevenir socis-treballadors (auto-ocuapció) o bé fer la transició a l’empresa ordinària en el futur.

Els eixos claus sobre els que es desenvolupa aquest objectiu social són:
el fet cooperatiu, la qualitat professional dels serveis, l’arrelament territorial i el treball en xarxa.

Què ofereix?

1. Serveis Comercials

 • Serveis integrals de jardineria (neteja i manteniment de parcs i zones verdes, serveis extraordinaris de poda, segues, rec, tractaments fitosanitaris, disseny i plantació de nous jardins, elaboració d’inventaris i mapes verds, etc.).
 • Servei de recollida d’olis vegetals, de restaurants i menjadors escolars, per a la generació de Biodiesel.
 • Neteja i manteniment de zones verdes
 • Recollida selectiva de residus
 • Muntatge i gestió d’horts ecològics
 • Servei de distribució de la Fura
 • Gestió i oferta de Biomassa
 • Gestió de les Cantines dels Instituts Eugeni d’Ors i Alt Penedès
 • Gestió del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de la Mancomunitat Penedès Garraf (CAAD)

2. Serveis d’acompanyament sociolaboral

2.1 Servei d’acompanyament i inserció sociolaboral a partir de la definició i seguiment dels itineraris d’inserció personalitzats. Com a centre Especial de Treball, la cooperativa disposa d’una Unitat de suport a l’activitat professional.

2.2Servei Pre-laboral
Servei vinculat al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, impulsat l’any 2004 pel Turó. Salut mental. Associació de Familiars i amics. El juliol de 2007 aquesta associació va cedir el servei a l’associació Entrem-hi.
Està adreçat a totes aquelles persones en edat laboral (preferentment entre 16 i 50 anys), amb algun dels diagnòstics inclosos en la definició dels Trastorns Mentals Severs (TMS) o altres malalties mentals, amb un nivell de discapacitat moderat que permeti la possibilitat d’assolir els objectius d’aquest servei.

2.3 Junts trenquem el Cercle

El programa es gestiona gràcies a un fons econòmic amb petites aportacions per part d’una xarxa d’empreses solidàries i compromeses en la formació, la realització de pràctiques laborals i contractació de persones en risc d’exclusió.

Informació i assessorament

Assessorament en perfils competencials

 • Assessorament en tipus de contractes bonificats

Suport en la selecció de personal

 • Difusió d’ofertes de feina
 • Preselecció de candidatures segons perfil
 • Seguiment de tot el procés d’acollida i acompanyament posterior.

Aproximació empresa – candidats

 • Formació a mida
 • Gestió de pràctiques no laborals en empreses

Difusió de bones pràctiques

 • Publicacions d’Entrem-hi: notes de premsa, memòries, material gràfic, web, xarxes socials…

Compromís empresarial

 • Aportació econòmica valorada en 200 €
 • Espais de pràctiques a les empreses
 • Oportunitats de feina
 • Actualment compta amb 102 treballadors.

L’àmbit d’actuació principal de Nou Verd és la comarca de l’Alt Penedès, tot i que treballen arreu de Catalunya.

Contacte

Camí d’en Morató, 4
Polígon Domenys
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 47 32
www.entrem-hi.com
info@entrem-hi.com

www.nouverd.com