Mas Albornà

logo-masalborna

Què és?

Mas Albornà (www.masalborna.org) és una fundació sense ànim de lucre dedicada des de fa més de 50 anys a la creació d’oportunitats (d’integració social i laboral) a persones amb discapacitat i trastorn mental a la comarca de l’Alt Penedès.

La seu es troba a Vilafranca del Penedès (Plaça de la Verema, 1) però disposa de diferents equipaments (pisos tutelats, espais de treball, residència…) en diferents ubicacions de la comarca. Atén les necessitats dels 27 municipis de la comarca de l’Alt Penedès.

La fundació està formada d’unes 400 persones, 15 voluntaris i és liderada per un patronat compost per 17 patrons, els quals són representatius del teixit social, empresarial i públic del territori.

Què ofereix?

La Fundació divideix la seva activitat en dos grans eixos d’actuació, que engloben diferents tipologies de serveis des dels quals es pretén donar resposta integral a les necessitats del nostre col·lectiu :

 • àrea assistencial (la qual engloba el Centre Ocupacional i el servei de llar-residència) i
 • àrea empresarial (Centre Especial de Treball).
 1. Assistencial. Engloba el centre ocupacional i la llar residència
  1. El Centre Ocupacional. Situat a Vilafranca del Penedès. És un servei social que ofereix atenció rehabilitadora integral individualitzada als discapacitats que tenen rendiments laborals limitats. Actua com a centre de dia i la seva finalitat és la consecució dels nivells màxims d’integració social possible. Actualment dóna servei a 76 persones.
  2. El Servei d’Habitatge. És un servei social que ofereix, en aquells casos que així ho aconsellin les circumstàncies psicosocials, acolliment residencial a persones amb discapacitat que estiguin rebent altres serveis de Mas Albornà. En el servei, format per una residència i tres pisos, actualment hi ha 54 persones residenciades. A més, 10 més reben servei de suport a la pròpia llar.
 1. Empresarial.

El Centre Especial de Treball. A través del treball protegit, possibilita la integració de persones amb discapacitat al mercat de treball mitjançant la contractació en diferents àrees d’activitat econòmica. Actualment dóna feina a prop de 200 amb discapacitat, trastorn mental o risc d’exclusió. Respon al concepte d’estructura empresarial que pretén incidir en el marc socioeconòmic però amb finalitats que difereixen de les d’una empresa ordinària, ja que el motor de nostra activitat no és l’afany de lucre sinó la realització d’accions que afavoreixin el benestar dels nostres integrants .

 1. Enclavaments laborals. A Tres Grifería, Affinity, Sandhar, Robert Bosch, Química Masó i Celler Torres, entre d’altres.
 2. Serveis a empreses i municipis: jardineria, neteja viària i de superfícies, manteniment d’instal·lacions, pintura, consergeria, gestió d’equipaments.
 3. Serveis ambientals. Gestió de deixalleries, transportistes autoritzats, campanyes de sensibilització ambiental i civisme.
 4. Serveis industrials. Envasats, retractilats, control, packaging
 5. Gestió documental. Destrucció i digitalització de documentació
 6. ATELIER (Serigrafia i confecció). Confecció de tèxtil i serigrafia a mida
 7. Bugaderia per empreses i hostaleria “La Bugaderia”. Bugaderia, transport, manteniment de la roba (costura), seguiment amb xips.

Participació en organitzacions i en el teixit social
La voluntat de la Fundació Mas Albornà és la de treballar en xarxa, com a estratègia de millora i d’integració tant a la societat com al territori.
• Participació en la Comissió de Treballadors Socials de l’Alt Penedès.
• Reunions de Coordinació amb el Centre de Salut Mental de l’Alt Penedès (CSM).
• Reunions de coordinació amb el servei especialitzat de salut mental per a persones amb discapacitat intel•lectual de Cornellà (Semsdi).
• Col·laboració amb el Servei d’Inserció Laboral comarcal (SIL Penedès).
• Col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
• Col·laboració amb ajuntaments de l’Alt Penedès.
• Col·laboracions amb empreses de la comarca per a millorar el servei a la seva base social: Salut dental Penedès, Cafès Novell, Petromiralles.
• Col·laboració en diferents organismes sanitaris concrets (CAS).
• Participació dels usuaris en les activitats dutes a terme a Univers Penedès.

· Participació a les reunions de coordinació de la Comissió Municipal pel Benestar de les Persones amb Discapacitat (CMBPD)

Membres de:
• DINCAT (Discapacitat intel·lectual de Catalunya) i participació a les taules sectorials.
• FEAPS (Confederación española de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual)
• SINERGRUP (Grup d’entitats amb sinèrgia social)
• UEP
• ADEG

Contacte

Plaça de la Verema, 1

08720 Vilafranca del Penedès

www.masalborna.org
fundacio@masalborna.org
Tel. 902 19 11 04
Fax. 93 818 13 52

www.masalborna.org/blog | www.masalborna.tv
Facebook: masalborna
Twitter: @masalborna